Už sto rokov nastavujeme spoločnosti zrkadlo

oslavujte s nami

členovia orchestra Opery SND (1921)

Oslavujte spolu s nami!
100 rokov umenia