Už sto rokov nastavujeme spoločnosti zrkadlo

1. deň

SND dnes oslavuje 100 rokov. Pýtali sme sa kolegov, čo pre nich znamená divadlo. Čo znamená pre generálneho riaditeľa SND Petra Kováča?

...

2. deň

SND oslavuje 100 rokov už o 2 dni. Pýtali sme sa kolegov, aký bol ich prvý kontakt s divadlom. Ako si na to spomína člen Činohry SND Martin Huba?

...

3. deň

SND oslavuje 100 rokov už o 3 dni. Pýtali sme sa kolegov, čo pre nich znamená divadlo. Čo znamená pre člena Činohry SND Ľubomíra Pauloviča?

...

4. deň

SND oslavuje 100 rokov už o 4 dni. Pýtali sme sa kolegov, čo pre nich znamená divadlo. Čo znamená pre člena Činohry SND Jána Galloviča?

...

5. deň

SND oslavuje 100 rokov už o 5 dní. Pýtali sme sa kolegov čo želajú divadlu. Čo zaželal demi sólista Baletu SND Glen Lambrecht?

...

6. deň

Slovenské národné divadlo a profesionálne divadlo na Slovensku oslavuje 100 rokov! Už o 6 dní. Ďakujeme Maďarskej štátnej opere a tenoristovi Boldizsárovi Lászlóvi, že oslavuje spolu s nami.

...

7. deň

SND oslavuje 100 rokov už o 7 dní. Pýtali sme sa kolegov, čo želajú divadlu do ďalšej storočnice. Čo praje člen Činohry SND Jozef Vajda?

...

8. deň

SND oslavuje 100 rokov už o 8 dní. Pýtali sme sa kolegov, čo želajú divadlu do ďalšej storočnice. Čo praje člen Činohry SND František Kovár?

...

9. deň

Slovneské národné divadlo a profesionálne divadlo na Slovensku oslavuje 100 rokov! Už o 9 dní. Ďakujeme Starému divadlu Karola Spišáka v Nitre, že oslavuje spolu s nami.

...

10. deň

Slovenské národné divadlo a profesionálne divadlo na Slovensku oslavuje 100 rokov! Už o 10 dní. Ďakujeme Bábkovému divadlu v Košiciach, že oslavuje spolu s nami.

...

11. deň

SND oslavuje 100 rokov už o 11 dní. Pýtali sme sa kolegov, čo pre nich znamená divadlo. Čo znamená pre prvého sólistu Baletu SND Andreja Szaba?

...

12. deň

SND oslavuje 100 rokov už o 12 dní. Pýtali sme sa kolegov, čo pre nich znamená divadlo. Čo znamená pre dramatrugra Opery SND Martina Bendika?

...

13. deň

SND oslavuje 100 rokov už o 13 dní. Pýtali sme sa kolegov, čo pre nich znamená divadlo. Čo znamená pre členku Baletu SND Viktóriu Šimončíkovú?

...

14. deň

SND oslavuje 100 rokov už o 14 dní. Pýtali sme sa kolegov, čo pre nich znamená divadlo. Čo znamená pre maskérku Činohry SND Ingrid Vizváriovú?

...

15. deň

SND oslavuje 100 rokov už o 15 dní. Pýtali sme sa kolegov, čo želajú divadlu. Čo zaželala členka Baletu SND Reona Sato?

...

16. deň

Ďakujeme pánovi Rudolfovi Hromadovi za krásné slová a Štátnej opere v Banskej Bystrici, že oslavuje spolu s nami.

...

17. deň

Čo znamená pre kostýmového a scénického výtvarníka Petra Čaneckého? SND oslavuje 100 rokov už o 17 dní. Pýtali sme sa kolegov, čo pre nich znamená divadlo.

...

18. deň

Čo zaželala dramaturgička Baletu SND Eva Gajdošová? SND oslavuje 100 rokov už o 18 dní. Pýtali sme sa kolegov, čo pre nich znamená divadlo.

...

19. deň

SND oslavuje 100 rokov už o 19 dní. Pýtali sme sa kolegov, čo pre nich znamená divadlo. Čo znamená byť členom Činohry SND pre Romana Poláčika?

...

20. deň

Čo znamená divadlo pre správcu notového archívu Opery SND Jána Dávida? SND oslavuje 100 rokov už o 20 dní. Pýtali sme sa kolegov, čo želajú divadlu.

...

21. deň

Čo znamená divadlo pre projektového manažéra scénickej výroby UDD Igora Ondruša? SND oslavuje 100 rokov už o 21 dní. Pýtali sme sa kolegov, čo želajú divadlu.

...

22. deň

Čo zaželal člen Činohry SND Richard Autner? SND oslavuje 100 rokov už o 22 dní. Pýtali sme sa kolegov, čo želajú divadlu.

...

23. deň

Ďakujeme Divadlu Akadémie umení, že oslavuje spolu s nami.

...

24. deň

Čo znamená divadlo pre členku Baletu SND Annu Vágnerovú?
SND oslavuje 100 rokov. Pýtali sme sa kolegov, čo pre nich znamená divadlo.

...

25. deň

Čo znamená divadlo pre manažérku vydavateľských činností Zuzanu Barysz?
SND oslavuje 100 rokov. Pýtali sme sa kolegov, čo pre nich znamená divadlo.

...

26. deň

Čo znamená divadlo pre sólistu Opery SND Pavla Remenára?
SND oslavuje 100 rokov. Pýtali sme sa kolegov, čo pre nich znamená divadlo.

...

27. deň

Oslavujeme 100 rokov divadla spolu s Národným divadlom Praha.

...

28. deň

Čo znamená divadlo pre vedúcu maskérne Moniku Olanovú? Pýtali sme sa kolegov, čo pre nich znamená divadlo.

...

29. deň

SND oslavuje 100 rokov. Pýtali sme sa kolegov, čo pre nich znamená divadlo. Čo znamená pre vedúcu kostýmovej výroby?

...

30. deň

Oslavujeme 100 rokov divadla spolu s Radošinským naivným divadlom. Ďakujeme Radošinskému naivnému divadlu, že oslavuje spolu s nami.

...